Teknik Grup OSGB

TEKNİK GRUP

ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ

Ana Sayfa | Hakkımızda | İletişim | İK

 İş Hukuku Danışmanlığı

Yenilenen 6331 sayılı iş yasası, temel prensipleri bakımından çok önemli özellikleri de beraberinde iş hayatına getirmiştir.

 

İşçilere “iş güvencesi” sağlanması, çalışma şekillerinin –verimliliğin kollandığı- farklı modellerle yürütülmesi, “iş sözleşmelerinin yeni formları, kısa çalışma ödeneği” vs. gibi örneklenecek özellikler, işverenler açısından, insan kaynaklarının yeni bir anlayışla yeniden, etkin ve doğru yöntemlerle uygulanmasını kaçınılmaz bir zarurete dönüştürmüştür.

 

Bu amaçla;

 

I - İş Kanununun işyerinde;

 • Uygulanması,
 • Uygunluğunun denetlenmesi,
 • İşverenlere işyeri hakkında İş Kanunları ile ilgili detaylı raporların hazırlanması,
 • İşyerlerinin, denetim elemanlarınca yapılacak olan denetimlere hazırlanması,
 • İş hayatında karşılaşılan problemlerin işyerine zarar vermeden önce tespitinin yapılarak işçi ve işverenlerin karşı karşıya gelmeden barışçı yoldan çözülmesi,
 • Yeni yayımlanan Kanunlar, yönetmelikler ve genelgelerin takiplerinin yapılarak işverenlerin bu konuda acele bilgilendirilmesi,
 • Kanunlar ve yönetmelikler gereğince, geciktirilmesi halinde işverene kanuni müeyyidelerin uygulandığı hususlarda önceden işverenlerin ikaz edilmesi,

 

II - Sendikal faaliyetlerin olduğu işyerlerinde;

 • 2821 sayılı Sendikalar,
 • 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunları hakkında işverenlerin bilgilendirilmesi.
 • Söz konusu kanunlar uyarınca muhtemel oluşumlara karşı işveren lehine kanunun elverdiği çeşitli stratejilerin uygulanması,
 • Gerektiğinde toplu görüşmelere katılarak, yönetime destek verilmesi.

 

III - 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun işyerinde;

 • Uygulanması,
 • Uygunluğunun denetlenmesi,
 • S.S.K mevzuatının uygulanması konusunda işverenlere ve işçilere gerekli bilgilerin verilmesi,
 • İşyerlerinin, denetim elemanlarınca veya kontrol memurlarınca yapılacak olan denetimlere hazırlanması,

 

IV - İş Sağlığı ve Güvenliği

 • İşyerinin kurulup açılmasına izin vermeye yetkili belediyelerle diğer ilgili makamlar tarafından işyerinin kurulmasına ve işletilmesine izin vermeden önce, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca iş mevzuatına göre verilmesi gereken kurma izni ve işletme belgesi talepleriyle ilgili olarak işverenlere yardımcı olunması ,
 • İş sağlığı ve güvenliğinin iyileştirilmesi amacıyla hazırlanan yeni mevzuatın benimsenmesi ve etkin uygulanması için eğitimler ve seminerler düzenlenmesi,
 • İş kazaları, meslek hastalıkları ve işyeri yangınları hakkında işverenlerin almaları gereken tedbirler ile işçilerin uymaları gereken konularda bilgilendirilmesi,
 • Yangın tatbikatlarının yaptırılması,
 
»

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlık Hizmeti

»

İşyeri Hekimlik Hizmeti

»

Yardımcı Sağlık Personeli İstihdamı

»

Risk Analizi Değerlendirmesi

»

Acil Durum Planlaması

»

Periyodik Teknik Kontroller

»

Ölçüm ve Periyodik Kontroller

»

Enerji Verimliliği

»

İş Hukuku Danışmanlığı

»

Çevre Danışmanlığı

 
 
 

OSGB Hizmetleri


Sağlık Hizmetleri


Eğitim


• İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlık Hizmeti

• İşyeri Hekimlik Hizmeti

• Yardımcı Sağlık Personeli İstihdamı

• Risk Analizi Değerlendirmesi

• Acil Durum Planlaması

• Periyodik Teknik Kontroller

• Ölçüm ve Periyodik Kontroller

• Enerji Verimliliği

• Yangın Mühendisliği

• İş Hukuku Danışmanlığı

• Çevre Danışmanlığı

• Portör

• PA Akciğer Grafisi

• İşe Giriş Muayeneleri

• Odiogram İşitme Testi

• Solunum Fonksiyon Testi

• Laboratuvar Hizmetleri

• Aşı Uygulamaları

• Tetkik Periyotları

• Pnömokonyoz Okuyucusu

• Ağır ve Tehlikeli İşler Raporu

• Mobil Sağlık Hizmetleri

• Çalışanlara Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

• İlk Yardım Eğitimleri

• İlk Yardım Yenileme Eğitimleri

• Risk Analizi Eğitimleri

• Mesleki Eğitimler

• Kkd Etkin ve Doğru Kullanımı ile İlgili Eğitimler

• Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışanların Mesleki Eğitimleri

• Yüksekte Çalışma Eğitimi

• Ergonomi Eğitimleri

 
 
 

Tüm Hakları Saklıdır. Copyright © 2023 Teknik Grup OSGB

İnterbim İnternet ve Yazılım Hizmetleri
 
 
 

Üçevler Mah. Ertuğrul Cad. No:83 Arslan Plaza (16120) K:1 D:1-3 Nilüfer / BURSA

T : 0224 443 30 00 | F : 0224 443 30 00

info@teknikgruposgb.com

 

Ana Sayfa | Hakkımızda | Referanslar | İletişim | Bize Yazın | Kroki